"Bez prawdy, bez zaufania i miłości do prawdy, nie ma świadomości i odpowiedzialności społecznej, a działalność społeczna zostaje uzależniona od prywatnych interesów i logiki władzy, prowadząc do dzielenia społeczeństwa, ..."

Z Encykliki Ojca świętego Benedykta XVI Caritas in veritate
przycisk galeria

Zapraszam do przesyłania swoich spostrzeżeń, uwag i propozycjiPierwsza kadencja

Sytuacja w Gminie Czchów w roku 1990, kiedy to powstały samorządne Gminy, była znacznie inna niż obecnie. Przede wszystkim, brak było podstawowej infrastruktury technicznej, bardzo mało telefonów, brak automatycznej centrali telefonicznej, woda doprowadzona była tylko do Rynku w Czchowie, nie było sieci kanalizacji sanitarnej, drogi w przeważającej części żwirowe lub zupełnie nie utwardzone. Wszystkie Szkoły, budynki OSP, i budynek Urzędu posiadały kotłownie węglowe bo w Gminie nie było zbudowanej sieci gazowej. Brak było szkoły średniej, gdzie można by zdobyć maturę.
Znaczącym kapitałem, którym dysponował ówczesny samorząd to ogromny zapał do pracy młodego samorządu z jednej strony, a z drugiej duże oczekiwania społeczne wobec nowo wybranych władz gminnych. Społeczeństwo było bardzo zainteresowane wszystkimi poczynaniami, które podejmowała do realizacji Gmina.
Wcześniej, bo już w 1987 r. powstały w poszczególnych miejscowościach Społeczne Komitety Gazyfikacji, które rozpoczęły przygotowania organizacyjne do opracowania dokumentacji projektowej i do budowy sieci gazu przewodowego. Gaz od naszej Gminy był dość daleko, bo dopiero w miejscowości Uszew przebiegał rurociąg z gazem wysokoprężnym o średnicy 500 mm. Działalność związana z gazyfikacją była dobrym przygotowaniem wielu osób do pracy w odrodzonym samorządzie. Spora liczba osób znalazła się później w gronie Radnych Rady Gminy Czchów.

W pierwszej kadencji Rady Gminy mandaty Radnych uzyskali :
 1. Adamik Kazimierz - Tymowa
 2. Cieśla Eugeniusz - Czchów
 3. Domagała Jadwiga - Tworkowa
 4. Gałek Maria - Złota
 5. Karecki Stanisław - Jurków
 6. Kęska Józef - Złota
 7. Krzan Tadeusz - Biskupice Melsztyńskie
 8. Michalik Kazimierz - Piaski Drużków
 9. Mida Czesław - Tworkowa
 10. Meller Andrzej - Tymowa
 11. Nastałek Jan - Jurków
 12. Olchawa Roman - Czchów
 13. Pawlak Jerzy - Czchów
 14. Sroka Jan - Jurków
 15. Szot Eugeniusz - Będzieszyna
 16. Szpila Franciszek - Domosławice
 17. Wilk Maria - Złota
 18. Włodarczyk Stanisław - Tymowa
 19. Wojakiewicz Tadeusz - Czchów
 20. Żurek Józef - Wytrzyszczka
Należy podkreślić, że Radni pierwszej kadencji Rady Gminy byli lokalnymi patriotami. Zatroskani o rozwój Gminy, to oni podejmowali bardzo odważne i perspektywiczne decyzje, które dla niektórych wydawały się niewykonalne. Szczególnie trzeba tu wspomnieć o przystąpieniu do budowy sieci gazu przewodowego w całej Gminie.
Realizacja tej inwestycji byłaby niemożliwa gdyby nie wspaniała postawa zdecydowanej większości mieszkańców, którzy wyrażali zgody na przeprowadzanie sieci przez swoje nieruchomości i dodatkowo w pewnej części sfinansowali tą inwestycje.
Roman Olchawa